Slik arbeider vi

AdobeStock_79209264_WM_web

FORENINGEN FRAMTIDSBOLIGER arbeider for å realisere ett eller flere boligprosjekter i Oslo-regionen. Foreningen vil alltid arbeide fram til det oppnås en intensjonsavtale med en utbygger om utvikling av et byggeprosjekt på en konkret eiendom i tråd med foreningens formål. Deretter vil det etableres en egen brukergruppe for de som er interessert i det konkrete prosjektet.

Boligmodeller 

Brukergruppene for hvert enkelt prosjekt vil diskutere seg fram til fellesrommenes størrelse og utforming. Videre vil de vedta om driften av fellesanleggene skal foregå gjennom samvirke, service eller en kombinasjon av disse to driftsformene.

En første spørreundersøkelse blant medlemmene (mars 2015) viser at et flertall ønsker en sentral beliggenhet med tilgang til grønne områder. Nesten alle vil eie boligen. Alle vil ha fellesrom som grunnlag for felles aktiviteter, de fleste ønsker regelmessige fellesmiddager, mens et flertall vil bidra praktisk til matlaging og til stell av felles hage / uterom. De fleste vil betale for vask og stell av felles-rommene, mens et mindretall er åpne for å kjøpe flere tjenester. Ønsket tidspunkt for innflytting varierer fra 0 til vel 10 år fra nå.

Vi studerer fortløpende erfaringer fra lignende boliganlegg i inn- og utland.

• referat fra studietur til Stockholm
• hjemmesider for Friis’ gt.6Brl KollektivetDoyen, Selvaag Pluss osv.
• seniorboliger i Sverige og Danmark

Eierformer og forhold til boligmarkedet

Siden de fleste medlemmene allerede eier sin egen bolig, går vi inn for andelseie, det vil si sameie, borettslag eller lignende. Et viktig spørsmål som utredes, er hvorvidt leilighetene bør selges og videreselges på det åpne marked eller via et lukket og prisregulert marked blant interesserte som deler foreningens målsetting. Vi vurderer dessuten tildeling etter medlemsansiennitet.

Tomter og utbyggere

Vi har allerede vurdert en rekke passende boligtomter modne for salg i Oslo-området, og vurderer stadig nye. Vi har dessuten løpende samtaler med flere utbyggere om å bygge for oss.

Forhold til myndighetene

Oslo kommunes byrådsavdeling for eldre helse og sosiale tjenester har vist interesse for vårt arbeid og våre ideer, og er interessert i en dialog med oss om nye boligmodeller for folk i andre halvdel av livet.

Back to Top