Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

Facebook

 

Pdf.: Foreningen-Framtidsboligers-møte-mandag-16.04.18

Pdf.:  Veien videre – oppsummering etter seminaret 30.09.2017

Foreningen vil arbeide for å nå bredere ut og være et kontaktforum for interessenter til denne boformen ved å

 • etablere en månedlig møteplass for medlemmer og venner,
 • arrangere debattmøter
  – med beboere i eksisterende bofellesskap,
  – med utbyggere om «deleløsninger»,
  – med meglere om å legge vekt på fellesløsninger ved salg
  – o.s.v.
 • ta med yngre folk og lytte til dem,
 • trekke inn mennesker med ny kompetanse, f.eks. juridisk og økonomisk.

Flere av de tilstedeværende ønsker å delta aktivt videre, og flere nye tegnet seg som medlem.

Pdf.:  Referat fra Foreningen Framtidsboligers seminar 30.09.2017

Kontingent for 2017 er fastsatt til kr. 400 for par og kr. 200 for enslige.

Kontingenten innbetales til Foreningen Framtidsboligers bankkonto 1503.63.09900

Se foreningens side på Facebook

Spre gjerne informasjon om foreningen og om nettsiden vår!
Foreningen Framtidsboliger 
v/Halldis Eckhoff,

Back to Top