Foreningen Framtidsboliger


Vi er en medlemsorganisasjon for både enslige og par med en nedre aldersgrense for medlemmer på 40 år.

Framfor å kjøpe oss inn i prosjekter hos en vanlig boligutbygger der vi vil ha minimale påvirkningsmuligheter på utforming, økonomi og organisering / eierform, går vi inn for å utvikle vårt eget idégrunnlag og generelle byggeprogram. Jo flere vi er, desto større krav kan vi sette til en utbygger fra starten av planleggingen. 

Samtidig studerer vi andres erfaringer. Sverige og Danmark har lange tradisjoner for og tallrike eksempler på boliganlegg med nære nabofellesskap. Ennå finnes det ikke mange i Norge, men antallet øker.

Vi tar dessuten sikte på å bli et kontaktforum for interessenter til denne boformen.

Organisering

 

Per mai 2018 har foreningen 33 medlemmer, deriblant flere husstander.

Medlemsmøter avholdes minst en gang i året. I tillegg sendes det ut minst to nyhetsbrev der det orienteres om arbeidet i styret og
arbeidsgruppene..

Se MEDLEMSSIDER

Lenke til vedtektene

 

Medlemsskap i foreningen

Som medlem har du stemmeret på våre møter og blir ført opp på medlemslisten, noe som gir ansiennitet ved fremtidig tildeling av bolig.

For å bli medlem av foreningen innbetaler du kontingent til konto 1503 630 9900.

Den årlige kontingenten er kr 200 for enslige og kr 400 for par.

Ved å kontakte HE blir dere registrert som interessenter og får e-post med informasjon fra foreningen. 

Halldis.eckhoff@vikenfiber.no

Kort historikk

En initiativgruppe startet opp i 2013. I løpet av våren og sommeren 2014 diskuterte gruppen seg fram til et foreløpig program for boliger for andre halvdel av livet, utarbeidet en brosjyre og opprettet en hjemmeside. I begynnelsen av oktober hadde nesten 40 husstander meldt sin interesse. Gruppen studerte andres erfaringer, bl.a. gjennom besøk i fire velfungerende kollektivhus i Stockholm. Tre av gruppemedlemmene, arkitekter med lang erfaring fra boligplanlegging og lang botid i blokk med fellesanlegg, kontaktet to boligutbyggere som stilte seg svært positive til et framtidig samarbeid om utvikling av slike boliger som vi har i tankene.

Det første åpne informasjonsmøtet ble avholdt 13.10.2014 og etableringsmøtet for Foreningen Framtidsboliger avholdt 26.11. Det formelle stiftelsesmøtet 10.03.2015 med 20 deltakere vedtok vedtekter, fastsatte medlemskontingent og valgte styre. Møtet gikk inn for ideen om boliger for andre halvdel av livet.

Foreningen Framtidsboliger er registrert i Brønnøysundregisteret og har organisasjonsnummer 915 312 691.

Friis-gt.6.-Foto-Boligbyggelaget-USBL

Bofellesskapet Friis’ gate 6, Oslo

Back to Top