Foreningen Framtidsboliger


I 2013 startet en initiativgruppe opp arbeidet, og foreningen ble stiftet i mars 2015. Foreningen Framtidsboliger er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å realisere ett eller flere boligprosjekt i Oslo-området, med egne leiligheter organisert i et nabofellesskap. 

Bofellesskapet skal være for folk i alle aldre, både folk i andre halvdel av livet og yngre aldersgrupper. Både enslige og par er velkomne som medlemmer. 

Per 1. oktober 2018 har foreningen ca. 35 medlemmer (husstander). I tillegg har ca. 30 husstander meldt sin interesse. 

Foreningen Framtidsboliger er registrert i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsnummer 915 312 691.

Fellesskap med naboene

Vi ønsker å prøve ut nye løsninger; lettstelte leiligheter med god tilrettelegging for sosial kontakt og samarbeid om praktiske oppgaver. Vi tenker oss tretti til førti egne leiligheter i ulik størrelse og fellesarealer med mulighet for personligutfoldelse, samarbeid og sosialt fellesskap. Beboerne skal blant annet kunne lage og spise middag sammen og be flere gjester enn det er plass til i en privat stue. Aktuelle fellesarealer vil være romslig foajé, felles kjøkken og stue/ spiserom, gjesterom for besøkende og ulike aktivitetsrom. Fellesarealene gjør at man kan spare noen arealer i de egne leilighetene. Tilgjengelighet for alle er en selvfølge.

Hvordan bør boligene plasseres?

Nærhet til butikker og andre servicetilbud og til kollektivtransport er viktig for at beboerne kan være selvhjulpne og ha et aktivt liv. Boligene kan enten plasseres på en egen tomt eller inngå i et større boligområde.  En del fellesarealer kan også leies ut til andre, innenfor et kvartal eller et boligområde. Det er også ønskelig med et felles grønt uteanlegg, eventuelt også takterrasse og tilgang til grønne områder utenfor selve bostedet.

Prosessen framover

De framtidige beboerne i prosjektet skal kunne påvirke størrelse og utforming av fellesarealene ved å delta i en medvirkningsgruppe. Vi ønsker også at de som bor i nabofellesskapet skal fastsette hvilke tjenester de vil utføre i fellesskap (f.eks. matlaging, eventuelt hagestell), og hvilke tjenester de til enhver tid vil sette bort til andre.  For å kunne bevare fellesskapet over tid, må alle som flytter inn, ha meldt seg inn i foreningen.

Foreningen vektlegger nøktern økonomi ved bygging og drift. For de av medlemmene som har egne boliger å selge, vil en form for andelseie være det mest aktuelle.

Vi søker kontakt med utbyggere for å oppnå et samarbeid om utvikling av vårt boligkonsept.

Vi har hatt kontakt med Oslo kommune. Både Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for byutvikling har i møter med oss vist interesse for arbeidet og ideene våre, og de er interessert i en dialog med oss om nye boligmodeller.

Her kan du ta kontakt!

Se vedtektene her

Medlemsskap i foreningen

Som medlem har du stemmeret på våre møter og blir ført opp på medlemslisten, noe som gir ansiennitet ved fremtidig tildeling av bolig.

For å bli medlem av foreningen innbetaler du kontingent til konto 1503 630 9900.

Den årlige kontingenten er kr 200 for enslige og kr 400 for par.

Ved å kontakte Halldis Eckhoff blir dere registrert som interessenter og får e-post med informasjon fra foreningen. 

Halldis.eckhoff@vikenfiber.no

Friis-gt.6.-Foto-Boligbyggelaget-USBL

Eksempel på et bofellesskap: Friis’gate 6 i Oslo

Back to Top