Boligprosjekter

FORENINGEN FRAMTIDSBOLIGER vil ta initiativet til boligprosjekter med selvstendige og arealeffektive leiligheter av varierende størrelse, alle med eget kjøkken og bad. Leilighetene skal dele felleslokaler, en daglig arena for personlig utfoldelse, samarbeid og sosialt fellesskap. Beboerne skal ha mulighet til blant annet å lage og spise middag sammen, be flere gjester enn det er plass til i den private stuen, invitere slektninger og venner til overnatting i husets gjesterom.

Listen over tenkbare felleslokaler omfatter bl.a. dette:

  • Romslig foaje med adkomst til alle fellesarealer, direkte eller via heis
  • Fellesstue for måltider, sammenkomster, private arrangementer
  • Felleskjøkken for betjening av fellesstue
  • Gjestehybler for besøkende
  • Trimrom med badstue
  • Arbeidsrom, systue, verksted
  • Bibliotek

Lokalenes størrelse og innhold vil avhenge av økonomi, av beboernes prioritering, boliganleggets størrelse og lokalisering. Fellesarealene kan være forbeholdt husets egne beboere eller inngå som en del av et større boligområde eller kvartal, eventuelt i form av utleielokaler med for eksempel bakerbutikk med kafé, frisør, fysioterapeut, legekontor.

Boligene skal ha egne balkonger, vi ønsker oss dessuten et felles grønt uteanlegg, gjerne med muligheter for å dyrke frukt og grønt. Eventuelt også felles takterrasse.

Vi satser på sentral beliggenhet i Oslo-området med god tilgang til butikker, kollektiv transport, offentlige og private service- og tjenestetilbud. Men lokalisering vil nødvendigvis også påvirkes av forhold som prisnivå, tomtemuligheter og lokalmiljø.

Vi vil også vurdere felleseie av bruksgjenstander som biler, sykler og verktøy.

Lavenergihus bygd av sunne materialer er en selvfølge, dessuten livsløpsstandard, altså tilpasning for funksjonshemmede. Dette fordi vi vet at med årene vil det bli tyngre for alle å utføre daglige gjøremål, en dag kan det også bli vanskelig å gå i trapper. Aksjonsradiusen kommer til å minke, de nære ting, de nære rom og menneskene i nærheten vil bli viktigere.

Ulike driftsmodeller

Beboerne bestemmer selv om driften av fellesanleggene skal foregå gjennom samvirke, service eller en kombinasjon av disse to driftsformene.

  • Samvirkemodellen betyr at beboerne selv står for aktivitetene i fellesarealene. For å kjøpe seg inn i prosjektet må beboerne her forplikte seg til både å bidra økonomisk og delta med et visst minimum i den praktiske driften, delta i grupper som lager fellesmiddag og/eller utfører andre praktiske oppgaver.
  • Servicemodellen betyr at beboerne kjøper tjenester i fellesskap.
Fellesmiddag_web

Klippekort for fellesmiddager i bofellesskapet Friis’ gate 6, Oslo.

Lenker til aktuelle forskningsrapporter:

Bolig+ Nytt og bedre hverdagsliv / NIBR-notat 2002-120: http://www.nibr.no/pub383

Bolig + Nye boligløsninger for eldre og folk flest / NIBR-rapport 2013-19: http://www.nibr.no/pub2698

Eldre i sentrum – bedre boliger for de nye gamle / Rapport fra Norsk Form: http://www.norskform.no/Gamle-nettsider/Byutvikling/Publikasjoner/Bedre-omsorgsboliger-for-de-nye-gamle/

Boliger med nogo attåt- bofellesskap i et historisk perspektiv.

Rapport fra Husbanken 1991.

Framtidsbolig. Når den dagen kommer, er det viktig å ha endret bosituasjonen slik at ikke isolasjon og praktiske vansker setter en stopper for et rikere sosialt liv. Å satse på å bygge for andre halvdel av livet vil si å sette en nedre aldersgrense for boligkjøperne, men hvor denne grensen skal ligge, avgjør brukergruppen for hvert enkelt prosjekt.
Back to Top