Framtidsboliger og nabofellesskap

Vårtegn blant boligbyggerne

Stadig flere boligutbyggere viser en gledelig interesse for boligformer med deleløsninger og bofellesskap.
Foreningen Framtidsboliger ser nærmere på hvem, hva og hvorfor.
En av boligbyggerne, Aspelin Ramm, vil legge fram resultater fra sitt eget idéverksted om nye boformer.
Og hvordan forholder Oslo kommune seg til de nye tendensene?
 
Møtet etterfølges av årsmøte i Foreningen Framtidsboliger.

FORENINGEN FRAMTIDSBOLIGER er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å realisere boliger tilrettelagt for nære naboskap.

Vi søker flere medlemmer i Oslo-området!

FORENINGEN FRAMTIDSBOLIGER er en ideell organisasjon som planlegger boliger for nære naboskap. I tillegg til selvstendige leiligheter vil vi legge til rette for fellesskap med naboer, det vil si rom der vi kan møtes, eventuelt også lage og spise middag sammen.
Noen ønsker seg dessuten gjesterom og trimrom, andre vil satse på verksted, bibliotek – mulighetene er åpne. Konkrete løsninger skal de kommende beboerne selv diskutere seg fram til, og disse diskusjonene vil fortsette gjennom planleggingsprosessen og danne starten på beboernes samarbeid i det nye huset.

Nære naboskap – hvorfor og hvordan

Les om hvordan Foreningen Framtidsboliger vil søke samarbeidspartnere til å starte og drive et debattforum.

 

 

Back to Top