FORENINGEN FRAMTIDSBOLIGER er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å realisere boliger tilrettelagt for nære naboskap.

Vi søker flere medlemmer i Oslo-området!

FORENINGEN FRAMTIDSBOLIGER er en ideell organisasjon som planlegger boliger for nære naboskap. I tillegg til selvstendige leiligheter vil vi legge til rette for fellesskap med naboer, det vil si rom der vi kan møtes, eventuelt også lage og spise middag sammen.

Referat fra debattmøtet “Hvordan er det egentlig å bo i et bofellesskap?”
Møtet var arrangert av ByKuben og foreningen Framtidsboliger. Det var ca 80 deltakere på møtet.
I referatet finner dere både spørsmål som deltakerne stilte, og svar fra beboere i Friisgate 6 og Brl. Kollektivet.

(klikk på titlene)

Beboerstyrte ikke-kommersielle boligerkan vi klare det?

DEBATTMØTE 8.APRIL 18:00 – 19:00 FRIIS GATE 6

Hvordan er det egentlig å bo i et bofellesskap?

Referat fra seminar 21. januar 2019 i ByKuben, Myntgata 2:

Hvordan kan et naboskap bli et fellesskap?

Noen ønsker seg dessuten gjesterom og trimrom, andre vil satse på verksted, bibliotek – mulighetene er åpne. Konkrete løsninger skal de kommende beboerne selv diskutere seg fram til, og disse diskusjonene vil fortsette gjennom planleggingsprosessen og danne starten på beboernes samarbeid i det nye huset.

Nære naboskap – hvorfor og hvordan

Les om hvordan Foreningen Framtidsboliger vil søke samarbeidspartnere til å starte og drive et debattforum.

 

Back to Top