Framtidsboliger og nabofellesskap

Vårtegn blant boligbyggerne

16. april 2018 ble det avholdt møte i Friis gate 6 med temaet: «Vårtegn blant boligbyggerne». (Vedlegg: «Ref fra åpent møte 16. 04. 2018») Bård Isdal holdt en innledning med historisk overblikk. (Vedlegg: «Isdahl 16. 0.4. 2018»  Møtet ble etterfulgt av årsmøte, der følgende nye styre ble valgt:

Kjersti Kramm Engebrigtsen kj-enge@online.no

Thao Nguyen kthaon@gmail.com

Ingard Lundeby inlunde@online.no

Lisbeth Risnes lisbeth.risnes@gmail.com (varamedlem)

FORENINGEN FRAMTIDSBOLIGER er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å realisere boliger tilrettelagt for nære naboskap.

Vi søker flere medlemmer i Oslo-området!

FORENINGEN FRAMTIDSBOLIGER er en ideell organisasjon som planlegger boliger for nære naboskap. I tillegg til selvstendige leiligheter vil vi legge til rette for fellesskap med naboer, det vil si rom der vi kan møtes, eventuelt også lage og spise middag sammen.
Noen ønsker seg dessuten gjesterom og trimrom, andre vil satse på verksted, bibliotek – mulighetene er åpne. Konkrete løsninger skal de kommende beboerne selv diskutere seg fram til, og disse diskusjonene vil fortsette gjennom planleggingsprosessen og danne starten på beboernes samarbeid i det nye huset.

Nære naboskap – hvorfor og hvordan

Les om hvordan Foreningen Framtidsboliger vil søke samarbeidspartnere til å starte og drive et debattforum.

 

 

Back to Top